MENU

SCROLL

Quy định

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Khách sạn Nikko Sài Gòn (hoặc gọi chung “khách sạn”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) chúng tôi trân trọng bạn, khách hàng của chúng tôi, và hiểu rõ quyền riêng tư là quan trọng với bạn, đó là lý do chính sách quyền riêng tư này được triển khai. Chính sách quyền riêng tư này đề cập đến cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, truyền và lưu trữ thông tin của bạn được áp dụng trong khách sạn Nikko Sài Gòn, các công ty con và những khách sạn trong hệ thống.

Bằng việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của chúng tôi, bạn đồng ý với những điều khoản và điều kiện của chính sách quyền riêng tư này, bạn hiểu và chấp thuận việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn như mô tả trong chính sách quyền riêng tư này.

1 - ĐỊNH NGHĨA THÔNG TIN:

 1. Thông tin cá nhân

Tại mọi thời điểm trong suốt quá trình lưu trú và tiếp xúc của bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân, như:

 • Họ tên, giới tính, địa chỉ thư tín, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, thẻ hoặc các thông tin thanh toán khác, thông tin tài chính, lựa chọn ngôn ngữ.
 • Ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, hộ chiếu, thị thực, giấy thông hành hoặc các giấy tờ chính phủ cấp khác.
 • Ngày đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm hoặc các sự kiện đặc biệt khác.
 • Thông tin thành viên, khách hàng thân thiết, bao gồm đồng thương hiệu, đối tác du lịch…
 • Thông tin việc làm.
 • Hành trình du lịch, nhóm du lịch hoặc các hoạt động khác.
 • Trước khi lưu trú hoặc tiếp xúc, mua hàng hóa và dịch vụ, yệu cầu tiện nghi và dịch vụ đặc biệt khác.
 • Thông tin địa lý.
 • Thông tin tài khoản mạng xã hội, hình đại diện và các thông tin công cộng khả dụng, hoặc tài khoản liên kết khác.

Trong những trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể thu thập thông tin hình ảnh và video của bạn thông qua thiết bị quan sát an ninh công cộng trong những khu vực của chúng tôi hoặc từ nhân viên an ninh cho mục đích chống mất cắp. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về thành viên gia đình, người đồng hành của bạn, như tên và tuổi của trẻ cho trường hợp đáp ứng những yêu cầu luật pháp liên quan. Chúng tôi không chủ tâm thu thập thông tin cá nhân từ những người dưới 18 tuổi trừ những trường hợp theo yêu cầu luật pháp liên quan. Như là cha mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi yêu cầu bạn không cho phép trẻ em của bạn cung cấp thông tin cá nhân nếu không được sự đồng ý của bạn.

Khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân về người khác cho chúng tôi, nghĩa là bạn có đầy đủ quyền để làm việc đó và bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin theo chính sách quyền riêng tư này.

 1. Thông tin nhạy cảm

Thông tin nhạy cảm như là thông tin liên quan đến số an sinh xã hội của bạn, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng, đời sống tình dục, sức khỏe và thông tin sinh trắc học, di truyền, lý lịch hình sự.

Chúng tôi tổng quan không thu thập thông tin nhạy cảm của bạn và chúng tôi yêu cầu bạn không gửi hoặc tiết lộ chúng cho chúng tôi trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ, trừ khi bạn tình nguyện cung cấp hoặc chúng tôi buộc phải thu thập do yêu cầu từ luật pháp hay quy định liên quan.

We may use health data provided by you to serve you better and meet your particular needs (for example, disability access). Chúng tôi có thể sử dụng thông tin sức khỏe mà bạn cung cấp để phục vụ bạn tốt hơn và đáp ứng những yêu cầu cụ thể (ví dụ như tiện ích cho người khuyết tật).

 1. Other data Thông tin khác

Về những thông tin nhìn chung không làm tiết lộ danh tính cụ thể của bạn hoặc liên quan trực tiếp đến cá nhân khác, như là: thông tin trình duyệt và thiết bị, sử dụng ứng dụng, thông tin qua cookies và những công nghệ khác.

Nếu những thông tin khác mà tiết lộ danh tính của bạn hoặc liên quan đến cá nhân khác, chúng tôi xử lý nó như thông tin cá nhân.

2 - CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN:

 1. Dịch vụ trực tuyến

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đặt phòng, mua hàng hóa và dịch vụ từ trang mạng hoặc ứng dụng của chúng tôi, qua giao tiếp, kết nối với chúng tôi bằng phương tiện mạng xã hội hoặc dịch vụ tán gẫu trực tuyến, đăng ký bản tin, tham gia các khảo sát, trò chơi, cuộc thi hoặc khuyến mãi, việc làm hoặc ứng tuyển trực tuyến.

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ khác (trên nền Internet và những dịch vụ khác dựa trên vị trí di động và vật lý) như là pixel tags, web beacons, GIFs, liên kết trong thư điện tử, Javascript, dịch vụ từ Google hoặc Adobe để thu thập thông tin cá nhân và thông tin khác để cải tiến dịch vụ của chúng tôi và cung cấp nhiều dịch vụ liên quan hơn cho bạn.

 1. Dịch vụ ngoại tuyến và tại chỗ

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đến khu vực của chúng tôi, sử dụng dịch vụ của chúng tôi, như là nhà hàng, dịch vụ concierge, dịch vụ spa và câu lạc bộ sức khỏe. Chúng tôi cũng thu thập khi bạn tham dự sự kiện khuyến mãi mà chúng tôi tổ chức hoặc tham gia.

 1. Trung tâm dịch vụ khách hàng và đặt chỗ

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đặt phòng qua điện thoại, giao tiếp, kết nối với chúng tôi qua thư điện tử, fax. Thông tin liên lạc có thể được ghi lại cho mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ và huấn luyện.

 1. Chủ đầu tư & chuỗi nhượng quyền

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ chủ đầu tư và chuỗi mà chúng tôi được quản lý và/hoặc độc lập với chúng tôi.

 1. Đối tác kinh doanh chiến lược

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ những công ty độc lập, chẳng hạn như các đại lý du lịch trực tuyến, công ty du lịch và các nhà điều hành tour mà chúng tôi liên kết để cung cấp sản phẩm & dịch vụ cho bạn.

 1. Những nguồn khác

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn từ những nguồn khác, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công cộng, các đơn vị thứ ba khác không được ghi rõ trong bản chính sách này.

3 - CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và những thông tin khác của bạn từ nhiều cách, nhằm phục vụ và cá nhân hóa những dịch vụ mà bạn yêu cầu, những dịch vụ mà chúng tôi giới thiệu cho bạn và những yêu cầu liên quan từ luật pháp và quy định liên quan.

Trong một số trường hợp, thông tin cá nhân bắt buộc được yêu cầu nhằm để phục vụ bạn. Không đáp ứng được những thông tin này có thể ngăn cản chúng tôi tiến hành những dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Thông tin chi tiết như sau:

 • Chúng tôi sử dùng thông tin cá nhân và những thông tin khác để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu bao gồm đặt phòng/chỗ, thanh toán, thông tin điều hành, kế hoạch hội họp và sự kiện.
 • Chúng tôi sử dùng địa chỉ email của bạn để gửi đến bạn hóa đơn điện tử. Trách nhiệm của bạn là bảo đảm chúng tôi có được thông tin chính xác về địa chỉ email của bạn. Nếu bạn đặt phòng/chỗ cho một người khác mà sử dụng địa chỉ email của bạn, thông tin hóa đơn điện tử của người đó cũng sẽ được gửi về địa chỉ email của bạn. Bạn có thể yêu cầu một bản giấy của hóa đơn điện tử bằng cách liên hệ với bộ phận tiếp tân của chúng tôi.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và những thông tin khác của bạn với sự đồng ý của bạn để cá nhân hóa những dịch vụ dành riêng cho bạn.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và thông tin khác của bạn với sự đồng ý của bạn để gửi đến bạn những thông tin tiếp thị, ưu đãi, đánh giá dịch vụ, nghiên cứu hoặc khảo sát chất lượng.
 • Chúng tôi sử dùng thông tin cá nhân và thông tin khác của bạn với sự đồng ý của bạn để quản lý chương trình thẻ thành viên, và giới thiệu đến bạn những ưu đãi, khuyến mại cũng như những thông tin về tình trạng tài khoản, quyền lợi, điểm thưởng của bạn.
 • Chúng tôi sử dùng thông tin cá nhân và những thông tin khác của bạn với sự đồng ý của bạn cho những mục đích phân tích thông tin, kiểm toán, an ninh và chống gian lận, phát triển và cải tiến những sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi, tối ưu vận hành hoạt động kinh doanh.

4 – TIẾT LỘ, CHIA SẺ THÔNG TIN:

Nhằm phục vụ bạn với những dịch vụ và tinh thần hiếu khách tốt nhất, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

 •  Tập đoàn quản lý khách sạn Okura Nikko, Chủ đầu tư và hệ thống nhượng quyền để cung cấp và cá nhân hóa dịch vụ, Chương trình thành viên, khách hàng thân thiết.
 • Đối tác kinh doanh chiến lược, nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp và cá nhân hóa dịch vụ, chẳng hạn như đối tác du lịch, hãng hàng không, dịch vụ cho thuê xe, lưu trữ website, email tiếp thị, thực hiện thanh toán, hóa đơn điện tử và các dịch vụ khác.
 • Sự tái cơ cấu, hợp nhất, chuyển giao, hợp tác, cổ phần hoặc các bố trí khác của toàn bộ hoặc từng phần kinh doanh, tài sản hay cổ phần (bao gồm phá sản hoặc tiến hành tương tự) của tập đoàn quản lý khách sạn Okura Nikko.

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng đó là cần thiết như bên dưới, trừ phi không được phép do luật pháp có quy định khác:

 • Để tuân theo luật pháp hoặc các quy định khác, bao gồm các luật lệ và quy định khác ngoài quốc gia mà bạn thường trú.
 • Để tuân theo quy trình pháp lý.
 • Để phản hồi những yêu cầu, để đáp ứng an ninh quốc gia hoặc yêu cầu từ lực lượng thực thi pháp luật từ quốc gia sở tại bao gồm cả quốc gia khác với quốc gia mà bạn thường trú.
 • Để tuân theo những điều khoản và quy định của chúng tôi, để bảo vệ tài sản và kinh doanh của chúng tôi, để bảo vệ bạn và những người khác.

5 – QUYỀN VỀ THÔNG TIN CỦA BẠN:

 1. Truy cập, thay đổi hoặc dừng

Nếu bạn muốn xem lại, chỉnh sửa, cập nhật, dừng, giới hạn hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân mà trước đó bạn đã cung cấp cho chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn nhận một bản sao chép mềm của thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ email privacy@hotelnikkosaigon.com.vn hoặc địa chỉ thư tín sau:

Hotel Nikko Saigon

235 Nguyen Van Cu street, District 1

Ho Chi Minh City, Vietnam

Trong yêu cầu của bạn, vui lòng thể hiện rõ chi tiết những thông tin cá nhân mà bạn muốn thay đổi hay dừng từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi, hoặc bất cứ sự giới hạn nào mà bạn muốn chúng tôi thao tác với cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

Để bảo vệ bạn, chúng tôi chỉ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về dữ liệu cá nhân được liên kết với địa chỉ email mà bạn dùng để gửi yêu cầu, và chúng tôi có thể cần xác thực danh tính của bạn trước khi thực hiện yêu cầu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mức, nhanh nhất trong điều kiện hợp lý cho phép để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Chúng tôi có thể cần giữ lại một phần dữ liệu cho mục đích chỉ mục lưu trữ và/hoặc để hoàn tất bất kỳ giao dịch hoặc để tuân theo luật pháp hoặc yêu cầu kế toán. Có thể sẽ có những dữ liệu còn lại, những dữ liệu mà không thể gỡ bỏ khỏi cơ sở dữ liệu của chúng thôi. Ngoài ra, có một số dữ liệu mà chúng tôi có thể không cho phép bạn xem vì mục đích pháp lý, an ninh hay các lý do khác.

 1. Nguyên vẹn và lưu giữ

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoản thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích được liệt kê trong chính sách quyền riêng tư này trừ phi những khoản thời gian dài hơn là cần thiết hoặc cho phép bởi luật định.

Chúng tôi sử dụng những điều kiện sau để quyết định khoản thời gian lưu giữ có liên quan: trong thời gian chúng tôi có mối liên quan còn hiệu lực với bạn; khi cần thiết để hoàn tất những yêu cầu hợp đồng; khi cần thiết để hoàn tất yêu cầu pháp lý hoặc yêu cầu kế toán mà chúng tôi đề nghị (chẳng hạn, vài điều luật liên quan quy định chúng tôi lưu giữ những mục của giao dịch với bạn trong thời gian xác định trước khi chúng tôi có thể xóa bỏ chúng); khi lưu giữ được khuyến cáo bởi bộ phận pháp lý của chúng tôi (chẳng hạn thời hiệu kiện tụng, điều tra theo quy định)

6 – LIÊN KẾT THỨ BA VÀ THỰC THỂ NGOÀI KHÁCH SẠN NIKKO SAIGON:

Những website và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa những liên kết đến website khác, bao gồm các website có thu thập thông tin hoặc cho phép nó gửi đến bạn những liên kết. Một liên kết đến website của bên thứ ba không có nghĩa là chúng tôi xác nhận nó hoặc có liên kết với nó.

Chúng tôi không thực hiện quyền kiểm soát đối với website của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ quyền riêng tư, dữ liệu, thông lệ của bất kỳ thực thể nào ngoài tập đoàn quản lý khách sạn Okura Nikko bao gồm Chủ đầu tư, nhượng quyền thương mại, đối tác chiến lược và các đơn vi khác mà chính sách này không trích dẫn.

Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi truy cập các trang web của bên thứ ba, nội dung và cung cấp thông tin mà bạn tự chịu trách nhiệm.

7 – BẢO MẬT:

Chúng tôi cố gắng hết mức để dùng các kỹ thuật, dịch vụ và quản lý điều hành để bảo vệ sự riêng tư và an toàn cho những dữ liệu mà bạn chuyển giao cho chúng tôi. Tuy nhiên, không có việc truyền dữ liệu nào qua mạng Internet hoặc mạng khác hoặc hệ thống lưu trữ khác mà có thể đảm bảo an toàn 100%, bạn làm việc này và tự chịu trách nhiệm.

Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác giữ bạn với chung tôi không còn an toàn, vui lòng liên lạc với chúng tôi ngay lập tức, thông tin liên lạc trong phần “9. Liên hệ với chúng tôi”.

8 – CẬP NHẬT:

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách quyền riêng tư này khi cần thiết để phản ánh những thay đổi thực tế của chúng tôi hoặc để tuân theo thay đổi của luật pháp.

Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng trực tuyến. Việc bạn sử dụng những dịch vụ sau những thay đổi này đồng nghĩa là bạn chấp nhận với chính sách quyền riêng tư đã được sửa đổi.

9 – LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay phản ánh về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email privacy@hotelnikkosaigon.com.vn hoặc địa chỉ thư tín:

Hotel Nikko Saigon

235 Nguyen Van Cu street, District 1

Ho Chi Minh City, Vietnam

Vì thông tin liên lạc qua email có thể không phải lúc nào cũng bảo mật, vui lòng không đưa bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào vào email của bạn gửi chúng tôi.
 
Cập nhật 19/03/2019
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.    Read more
I agree