MENU

SCROLL

Gym

Fitness Center cung cấp các thiết bị gym hiện đại với mục đích phục vụ nhu cầu tập gym cũng như giúp quý khách duy trì sức khỏe mỗi ngày.

Gym

Vị trí: Lầu 5 - Hotel Nikko Saigon
Thời gian hoạt động: 6:00 am - 11:00 pm
 
 
Vui lòng liên hệ (+8428) 3925 7777 - Ext.5116 hoặc gửi email về đến shcm@hotelnikkosaigon.com.vn
 

Khám phá

Ren Spa

Nikko Club Lounge

Business Centre

Swimming Pool

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.    Read more
I agree