MENU

SCROLL

Gym

Fitness Center cung cấp các thiết bị gym hiện đại với mục đích phục vụ nhu cầu tập gym cũng như giúp quý khách duy trì sức khỏe mỗi ngày.

 

-----

* THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA *

 

Theo hướng dẫn số 1431/UBND-VX ngày 7 Tháng Năm 2021 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh, Khách sạn tạm thời đóng cửa Phòng Tập Thể Dục từ 6 giờ tối ngày 7 Tháng Năm 2021 để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng cho đến khi có thông báo mới.

 

Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này.

-----

Gym

Vị trí: Lầu 5 - Hotel Nikko Saigon
Thời gian hoạt động: 6:00 am - 10:00 pm
 
 
Vui lòng liên hệ (+8428) 3925 7777 - Ext.5116 hoặc gửi email về đến shcm@hotelnikkosaigon.com.vn
 

Khám phá

Ren Spa

Nikko Club Lounge

Business Centre

Swimming Pool

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.    Read more
I agree