MENU

SCROLL

Business Centre

Tại Business Center, quý khách sẽ được cung cấp các dịch vụ như sử dụng máy photocopy, máy fax, truy cập máy tính với internet tốc độ cao. Phòng riêng được chuẩn bị sẵn cho các cuộc họp và hội nghị. Cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng để hỗ trợ quý khách.

Business Centre

Vị trí: Lầu 4 – Hotel Nikko Saigon
Thời gian hoạt động: 09:00 am to 05:00 pm
 
Tại Business Center, quý khách sẽ được cung cấp các dịch vụ như sử dụng máy photocopy, máy fax, truy cập máy tính với internet tốc độ cao. Phòng riêng được chuẩn bị sẵn cho các cuộc họp và hội nghị. Cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng để hỗ trợ quý khách.
Business Center có văn phòng dịch vụ cho thuê. Vui lòng liên hệ sales@hotelnikkosaigon.com.vn

Khám phá

Ren Spa

Ren Spa

Gym

Nikko Club Lounge

Swimming Pool

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.    Read more
I agree