MENU

SCROLL

TUYỂN DỤNG

Tại Hotel Nikko Saigon, với phương châm HÒA NHẬP VĂN HÓA HƯỚNG ĐẾN THÀNH CÔNG, khách sạn luôn tạo cơ hội cho nhân viên và mang đến những điều tốt nhất không chỉ cho Khách sạn mà còn cho cộng đồng nơi họ sinh sống và làm việc.

Khách sạn Nikko Saigon tự hào duy trì hệ thống khách sạn theo tiêu chuẩn cao nhất để trở thành khách sạn đáng tin cậy nhất cho khách hàng, chủ sở hữu, nhân viên và cộng đồng.

Khách sạn Nikko Saigon mong muốn đạt được lòng trung thành cũng như sự tin cậy của nhân viên bằng cách lắng nghe nhu cầu của mỗi người và tôn trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Với sự đa dạng trong việc làm, khách sạn Nikko Saigon cung cấp cho bạn rất nhiều cơ hội việc làm bao gồm toàn thời gian, bán thời gian, quanh năm và các công việc thời vụ. Đơn xin việc / thực tập luôn được chào đón tại: Recruitment@hotelnikkosaigon.com.vn

Recruitment

At Hotel Nikko Saigon, we'll support A CULTURE OF BALANCE AND SUCCESS by providing opportunities for our people to bring out their best not only for the Hotel but also for the community within which they live and work. 

We'll take pride in maintaining our hotels to the highest standards to be the most trusted hotel for our guests, our owners, our employees and our community. 

We'll earn employee loyalty by listening to their needs and respect their work-life balance. 

With diversity in employment, we offer you a lot of job opportunities including full time, part time, year round and seasonal works. Job/internship applications are always welcomed at: recruitment@hotelnikkosaigon.com.vn

RECRUITMENT POLICY

The recruitment will be fair and consistent, non-discriminatory on the grounds of sex, religion or disability. 

The Hotel will not employ junior workers (under 18 years of age). 

Every job applicants must be given equal opportunities. 

Employees who have blood or relative relationships are not permitted to take over money and/or property interrelated jobs. For example: cashier and chief accountant, storekeeper and security officer. 

An employee is not allowed to hold concurrently position that requires cross check. 

The recruitment policy will conform to statutory regulations and the Internal Labor Regulations of the Hotel.

A selected applicant has to submit the following credentials to the Human Resources Department:

  • an Application for Employment/Internship (using the Hotel' s template).
  • a valid Health Certificate.
  • certified copies of degrees/certificates evidencing educational background or occupational achievements as required by the Hotel;
  • a certified copy of permanent residence registration (or long-term temporary residence registration).
  • a certified copy of identification card.
  • a criminal record (to be applied for some particular positions only)
  • Other credentials required by the Hotel.
Job Opportunities
Full Time Vancancies
Department
Kỹ thuật
Position Kỹ thuật viên làm theo ca
Required number of personal 02
Qualification
Tối thiểu tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật 
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
Updated Date: June 17, 2022
Department
Tài chính và Kế toán
Position Thu ngân Trưởng
Required number of personal 01
Qualification
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở Khách sạn
Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng ngành Tài chính - Kế toán
Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
Updated Date: June 15, 2022
Department
Tiền sảnh
Position Nhân viên Tiếp tân
Required number of personal 05
Qualification

Tối thiu tt nghip Trung cấp

Có khả năng giao tiếp tt bng tiếng Anh

Trình độ ngh: Ti thiu Bng ngh v tiếp tân

Updated Date: June 14, 2022
Department
Kinh doanh & Tiếp thị
Position Nhân viên Kinh doanh/ Nhân viên Điều phối Kinh doanh
Required number of personal 02
Qualification

Quốc tịch: Việt Nam

Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có khả năng viết và giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh thương mại

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí

Updated Date: June 14, 2022
Department
Buồng Phòng
Position Nhân viên CLB Sức Khỏe
Required number of personal 01
Qualification

Trình độ văn hóa: 12/12

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Chứng chỉ bơi hoặc bằng cứu hộ

Updated Date: June 14, 2022
Department
Tiền sảnh
Position Quản lý Thường trực
Required number of personal 02
Qualification

Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng ngành Khách sạn, Nhà hàng

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
Updated Date: June 14, 2022
Department
Tài chính và Kế toán
Position Nhân viên Kế toán công nợ
Required number of personal 01
Qualification
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở Khách sạn
Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng ngành Tài chính - Kế toán
Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
Updated Date: June 14, 2022
Department
Bếp/ Bếp Nhật
Position Nhân viên Bếp Nhật
Required number of personal 02
Qualification

Tối thiểu tốt nghiệp PTTH

Tối thiểu Bằng nghề về Nấu ăn

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh  

Updated Date: June 14, 2022
Department
Bếp
Position Quản lý Bếp
Required number of personal 01
Qualification

- Văn bằng hoặc Chứng chỉ nghề về ẩm thực hoặc lĩnh vực liên quan

- Có kinh nghiệm liên quan ở cùng vị trí trong ngành khách sạn

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

- Kỹ năng vi tính cơ bản

- Chỉ dành cho ứng viên công dân Việt Nam

Updated Date: June 14, 2022
Department
Bếp/Tạp vụ
Position Nhân viên Tạp vụ
Required number of personal 06
Qualification
Tốt nghiệp PTTH
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh 
Updated Date: June 14, 2022
Department
Bếp/Tạp vụ
Position Quản lý Tạp vụ/ Trợ lý Quản lý Tạp vụ
Required number of personal 01
Qualification

Tối thiểu tốt nghiệp trung học phổ thông

Ít nhất 5 (năm) năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong khách sạn

Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

Biết sử dụng vi tính văn phòng

Gói quyền lợi: Có thể thương lượng

Updated Date: June 14, 2022
Department
Kỹ thuật
Position Kỹ thuật viên Âm thanh - Ánh sáng
Required number of personal 01
Qualification
Tối thiểu tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Điện - Điện tử
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
Updated Date: June 17, 2022
Department
Ẩm thực
Position Nhân viên Phục vụ Nhà hàng
Required number of personal 010
Qualification

Trình độ văn hóa: 12/12

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Trình độ nghề: Tối thiểu Bằng nghề về nhà hàng   
Updated Date: June 14, 2022
Department
Buồng Phòng
Position Nhân viên Buồng, Phòng
Required number of personal 020
Qualification

Trình độ văn hóa: 12/12

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Trình độ nghề: Tối thiểu Bằng nghề về làm phòng
Updated Date: June 14, 2022
Department
Tài chính & Kế toán
Position Nhân viên Kiểm toán (Day Auditor)
Required number of personal 01
Qualification
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở Khách sạn
Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng ngành Tài chính - Kế toán

Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
Updated Date: June 14, 2022
Department
Bếp (Hoa và Yến tiệc)
Position Nhân viên Bếp (Thớt)
Required number of personal 01
Qualification

Tối thiểu tốt nghiệp PTTH

Tối thiểu Bằng nghề về Nấu ăn

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh  

Updated Date: June 14, 2022
Department
Kinh doanh & Tiếp thị (Thị trường Tiếng Hoa)
Position Trợ lý Quản lý Kinh doanh hoặc Nhân viên Kinh doanh
Required number of personal 01
Qualification

Quốc tịch: Việt Nam

Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có khả năng viết và giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh thương mại

Biết thêm Tiếng Hoa là một lợi thế

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí

Updated Date: June 14, 2022
Department
Tiền sảnh
Position NV Hành lý kiêm Đón khách sân bay
Required number of personal 04
Qualification

Trình độ văn hóa: 12/12

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Trình độ nghề: Tối thiểu Bằng nghề về tiếp tân

Updated Date: June 14, 2022
Department
Tài chính & Kế toán
Position Nhân viên Quản lý Chi phí
Required number of personal 01
Qualification

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở Khách sạn
Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng ngành Tài chính - Kế toán

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Updated Date: June 14, 2022
Department
Bếp
Position Nhân viên Bếp
Required number of personal 010
Qualification

Tối thiểu tốt nghiệp PTTH

Tối thiểu Bằng nghề về Nấu ăn

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh  

Updated Date: June 14, 2022
Department
Bếp
Position Tổ trưởng Bếp Lạnh
Required number of personal 01
Qualification

Tối thiểu tốt nghiệp PTTH

Tối thiểu Bằng nghề về Nấu ăn 

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm 

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Updated Date: June 14, 2022
Department
Bếp
Position Tổ trưởng Bếp (Bếp Âu & Bếp Á)
Required number of personal 02
Qualification

Tối thiểu tốt nghiệp PTTH

Tối thiểu Bằng nghề về Nấu ăn

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm 

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Updated Date: June 14, 2022
Department
Tiền sảnh
Position Nhân viên Quan hệ Khách hàng (tiếng Hoa hoặc tiếng Hàn)
Required number of personal 01
Qualification

Quốc tịch: Việt Nam
Tối thiểu tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên
Có khả năng giao tiếp tốt bằng Anh và tiếng Hoa/ hoặc tiếng Hàn 
Có kiến thức và kĩ năng về Khách sạn là một lợi thế

Updated Date: June 14, 2022
Department
Tài chính & Kế toán
Position Quản lý Chi phí
Required number of personal 01
Qualification

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở Khách sạn
Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng ngành Tài chính - Kế toán

Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

Updated Date: June 14, 2022
HR form

Please click link to download HR Form!

For inquiries about recruitment:
Human Resources Dept.
235 Nguyen Van Cu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (+84.28) 3925.7777 Fax: (+84.28) 3925.7766
Email: recruitment@hotelnikkosaigon.com.vn

Email: recruitment2@hotelnikkosaigon.com.vn

ĐƠN XIN VIỆC LÀM CHO NHÂN VIÊN / THỰC TẬP SINH

Đề nghị điền vào đơn này bằng tiếng Anh

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ Tên Nam Nữ
Chiều cao Chiều rộng Cận - Viễn thị

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN

1. First choice 2. Second choice

Non-supervisory level

Supervisory level or above

Non-supervisory level

Supervisory level or above

HOTEL DEPARTMENTS

Executive Office Housekeeping Reservation
Accounting - Finance Human Resources Sales
Engineering Kitchen Security
Front Office Marketing Others
Food & Beverage Public Relations

ADDRESS
Temporary address:
Registered address:
POB:
DOB:
Age:
CONTACT DETAILS
Home Tel. No:
Cell Phone:
Office Tel. No:
Email:
Personal tax code:
Social Insurance Book No:
ID Card No:
Issued by:
Date of issue:
Marital status:
Number of children: Age:

EDUCATIONAL RECORD

Please fill in the highest education only

Education Level Name, address of Educational Organizations Duration Qualitication
High School
Vocational
University
Others

EMPLOYMENT RECORD

Please list all employment, starting from most recent job

From year to year Company’s name & address Position Brief duties Reason for leaving
From year to year Company’s name & address Position Brief duties Reason for leaving
From year to year Company’s name & address Position Brief duties Reason for leaving
Can we contact your employer(s)? Are you self employed ?
Không Không
Do you agree to work shift ? Không
Salary expectation ?
If you are accepted, how long your notice of resignation ?
Computer softwares
Others, please specify

OTHER INFORMATION

REASON TO JOIN HOTEL NIKKO SAIGON

Do you have any family members currently working at Hotel Nikko Saigon? If yes, please state full names.

Không

Do you have any family members currently working in another hotel in Ho Chi Minh City ? If yes, please state name of hotel(s).

Không

I certify that all information given in this application is true and complete to the best of my knowledge. I understand that wilful misrepresentation, false statements or facts will be adequate ground for dismissal.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.    Read more
I agree